خاطرات بد و خوب من
قالب وبلاگ

امروز بعد از مدتها رفتم آموزشگامون (خیاطی ) 2 سال پیش من مدرک خیاطیمو گرفتم (نازک دوزی و ژورنال ) گفتم بزار برم یکم لباس واسه خودم بدوزم امروز از اون تاپ خوشملا واسه خودم دوختم  ( جلوش کاملا بسته پشتش کاملا  باز خجالت ) خیلی خوشگل شد

فردا میخوام برم یه کت و دامن یا یه پیراهن کوتاه بدوزم

البته تو این دوسال که درس میخوندم واسه خودم و مامان و آبجیم لباس دوختم ولی زیاد حال خیاطی کردن نداشتم ولی وقتی میری اونجا چون کارآموز زیاد داره و تو حس میکنی از اونا بیشتر یاد داریاز خود راضی خوبهنیشخند

 

[ شنبه ٢۸ آبان ۱۳٩٠ ] [ ٤:٢٠ ‎ب.ظ ] [ هستی ] [ نظرات () ]
[ دوشنبه ٢۳ آبان ۱۳٩٠ ] [ ٤:٥٦ ‎ب.ظ ] [ هستی ] [ نظرات () ]

سلاممممممممممممممممممممم

ان شالله که خوبینننننننننننننننننن؟؟

میخواستم بگم که قسمت نظرات درست شده حالا میتونم واسه همتون نظر بدم هورااااااااااااااقلبقلب

[ یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٠ ] [ ٥:٢٩ ‎ب.ظ ] [ هستی ] [ نظرات () ]


تاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف قرار گرفته؟
سگ
11 تا 19 دی
12 تا 14
فروردین
25 تا 30
خرداد
19 تا 24
تیر
6 تا 8
مهر
10 تا 25
آذر
مـوش
 20 دی تا 4 بهمن
25
اسفند تا 3 فروردین
26
فروردین تا 6 اردیبهشت
11 تا 13
خرداد
10 تا 18
تیر
25 مرداد تا 3
شهریور
شیــــر
 5 تا 11 بهمن
22 تا 24
اسفند
1 تا 10
خرداد
10 تا 25
آبان
گربـه
12 تا 16 بهمن
4 تا 11
فروردین
4 تا 9
تیر
5 تا 9 مرداد
24
شهریورتا 5 مهر
26
آبان تا 9 آذر
کبوتـر
 17 تا 25 بهمن
24 تا 31
اردیبهشت
25
تیرتا 4 مرداد
10 تا 23
شهریور
5 تا 10
دی
لاک پشت
26 بهمن تا 2 اسفند
7 تا 10
اردیبهشت
14 تا 24
خرداد
4 تا 9
شهریور
24
مهر تا 5 آبان
پلنگ
3 تا 9 اسفند
15 تا 25
فروردین
6 تا 9
آبان
میمون
10 تا 21 اسفند
11 تا 23
اردیبهشت
31
خرداد تا 3 تیر
10 تا 24
مرداد
9 تا 23
مهر
26
آذر تا 4 دی
10 تا 14
خرداد
 


 
 
سگ: وفاداروخواستنی
=
 
=
هرگزنمی توان دروفاداریتان شک کرد.درکارتان صداقت وخلوص نیت به چشم می خورد.
بسیارساده دل وبی شیله پیله.
اهل جروبحث کردن نیستید.
متواضع،خاکی وواقع بین.به همین دلیل است که دوستانتان دل بسته ی شما می شوند.
درانتخاب پوشاک وسواس وسلیقه ی خاصی دارید.
اگرلباسهایتان مطابق مدروزنباشد،مسلماً ناراحت می شوید.
محبوب، پرطرفدار،خوش برخوردوباگذشت هستید.دوستانی بسیارخوب وقابل احترام دارید،دوستانی که هرکدام شخصیت برجسته ای ارند.
 
موش:تاحدی شیطان،ناقلاوبازیگوش
=
 

 
=
برق بازیگوشی درچشمانتان همان عاملی ست که موجب گیرایی وجذابیت بالای شمادرنزداطرافیان ودوستان می شود.
بسیارشوخ طبع وبامزه.پس تعجبی نداردکه مردم خواهان همکاری شمابوده وچشم انتظارحضورتان درتمام فعالیتهای گروهی می شوند.
ازسوی دیگرحساس ودل نازک هستیدکه این یکی ازنقاط ضعفتان است.
مردم مجبورندهنگام حرف زدن باشما،دران
تخاب کلمات بسیاردقیق و سنجیده عمل کنند.
خدابه دادکسی برسدکه هنگام روبروشدن باشما با کلمات بازی کند!
 
شیر:درست برخلاف اسم شیر،عاشق صلح وآرامش هستید.
=
 

 
=
ترجیح می دهیدازموقعیتهایی که نیازبه جنگ وجدال درآن حس می شود،پرهیزکنید.
ازبودن درهوای آزاد لذت می برید وازنشستن طولانی مدت دریک جابیزارید.
رهبربه دنیا آمده ایدواین استعداد راداریدکه چگونه دیگران رابه کارکردن وادارکنید.
دوست داریدکه دوستتان بدارند.
هنگامی که می بینیدتوجه کسی به سوی شماجلب شده است،خودرابه تمامی وقف اومی کنید!
بسیارصفت پسندیده ای است...امابه شمااخطارمی کنم:برخی میتوانندباسودجستن ازاین ویژگی اخلاقی،بیش ازحدتملق شمارا بگویند وکارشان راپیش ببرند.
بنابراین مراقب باشید.
 
گربه:بسیاردوست داشتنی وتحسین برانگیز
=
 

 
=
گاهی اوقات خجالتی امازیرک وسریع الانتقال.
گهگاه سکوت راترجیح می دهید.دوست داریدبه همه ی مسایل پی ببریدوازهرماجاریی سردربیاورید.
درشرایط عادی خونسرد وخوددارهستید.
اماوقتی پای استدلال به میان می آیدبه آتشفشانی آماده فوران شبیه می شوید.
بشدت طرفدارمدهستید.ولی بطورکلی باهرتیپ آدمی نشست وبرخاست می کنید.
امادوست نداریدکه باغریبه هازیادحرف بزنید.
مردم درکنارشماراحت هستندودرانتخاب دوستانتان دقت می کنید.
 
لاک پشت:پاک سرشت ونیکوخصال
=
 

 
=
حدیث مهربانی شماهمیشه نقل مجلس است.
شمانیزدوستدار صلح وآرامش هستید.هیچ وقت دوست نداریدمقابله به مثل کنیدحتی باکسی که خلافکاراست.
ازاین روهمه دوستتان دارند.
دلتان نمی خواهدغیبت دیگران رابکنید.
مردم عاشق طرزبرخوردورفتارشمابااطرافیانتان هستند.
همیشه می توانیدعشق بورزید.
ازهمه بهتراینکه انتظارنداریدکسی این عشق شماراپاسخ بگوید.
بسیاربلندنظرودست ودل بازهستید.
اینکه به هرچیزازسمت وسوی واقعی آن نگاه می کنید،بهترین تاثیرراروی طرف مقابلتان می گذارید.
 
کبوتر:شماسمبلی ازرویکردهرچه پیش آیدخوش آیدهستید
=
 

 
=
اطرافتان هراتفاقی بیفتد،خوشایندیا ناخوشایند به حالتان فرقی نمی کند.
درحقیقت هرجا میروید شادی رامی پراکنید.
راهبری جمع دوستان همواره بعهده شماست وبه وقت نیازدرتسلی بخشیدن به افرادمهارت بالایی دارید.
ازریاکاری بیزاریدوازافرادریاکار دوری می کنید،آنهاجایی درزندگیتان ندارند.
درکارتان بسیارمنظم واهل حساب وکتاب هستید.
بنابراین هیچ وقت باانباشتگی وبه تعویق افتادن کارمواجه نمی شوید.
ولی آگاه باشید:خیلی زود دردام عشق گرفتارمی شوید.
 
پلنگ:شمافردی مرموزهستید
=
 

 
=
می توانیدبه راحتی فشارهای زندگی راتحمل کنیدودررویارویی باهر ناملایمتی عنان اختیار از کف نمی دهیدوصبرپیشه می کنید.
بیشتراوقات می توانیدجدی ومصمم باشیدوعاشق شایع پراکنی به همراهی دوستانتان هستید.
بسیارمبادی آداب وآراسته.
دلتان می خواهدهرموقعیت وهرچیزی به همان شکلی که خودتان دوست دارید،برایتان فراهم شود،که البته گاهی اوقات این کارشدنی نمیست.
درنتیجه ممکن است ذربرخی روابط انسانی شکست بخورید.
اماازسوی دیگردوست داریدهر زمان دیگران نیازمند حضورتان هستنددرکنارشان بوده آنهارادرحل مشکلاتشان یاری کنیدودرسختی هادوشادوش هم گام بردارید.
 
میمون:بسیارکم حوصله وعصبی
=
 

 
=
دلتان می خوهدهرکاری باسرعت هرچه تمام ترانجام شود.
اساساًفردی بی شیله پیله بوده وعاشق این هستیدکه کانون توجه قراربگیرید.
ازاین رهگذر،منحصربه فردو بی مانندهستید.

 

[ پنجشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٠ ] [ ٥:۱۱ ‎ب.ظ ] [ هستی ] [ نظرات () ]
[ سه‌شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٠ ] [ ٧:٢٧ ‎ب.ظ ] [ هستی ] [ نظرات () ]

سلام دوست جونای بی معرفت

اینقد که میاین متفکر و با نظراتون منو خوشحال گریه میکنین وقت نمیکنم آپ کنم ناراحت

اصلا دستم به نوشتن نمیره وقتی میبینم کسی به من سر نمیزنه

دیگه دوستون ندارم گریه

[ یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠ ] [ ۸:٢۱ ‎ب.ظ ] [ هستی ] [ نظرات () ]
[ دوشنبه ٩ آبان ۱۳٩٠ ] [ ٥:٢۱ ‎ب.ظ ] [ هستی ] [ نظرات () ]

سلام به همه دوستان ان شالله که خوبین؟

 

میخواستم بگم نمیدونم چه مشکلی واسه سیستمم پیش اومده که نمیتونم واسه وب هاتون نظر بذارم  خیلی ناراحتم

شما ببخشید و بدونین که من همیشه بهتون سر میزنم مطمئن باشین

اگرم دوست دارین وقتی نظر میدین ایمیلتونو بنویسین که بتونم با ایمیل نظراتمو بگم

مرسی دوست جونا

[ یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠ ] [ ٥:٠٦ ‎ب.ظ ] [ هستی ] [ نظرات () ]
[ شنبه ٧ آبان ۱۳٩٠ ] [ ٤:٥۸ ‎ب.ظ ] [ هستی ] [ نظرات () ]
[ چهارشنبه ٤ آبان ۱۳٩٠ ] [ ۸:٤٠ ‎ب.ظ ] [ هستی ] [ نظرات () ]

امروز خیلی خیلی خسته شدم همش تایپ و تحقیق و ... ( خدا رو شکر، خدا کنه همیشه مغازمون شلوغ باشه فرشته) الان کمـــــــــــــــــــــــــر درد شـــــــــــــــدیـــــــــــــــــــد گرفتم

عشقمم تازه از کلاس اومده گفت بریم شام بیرون نیشخند منم هنوز نیومده بود با خودم گفتم بریم بیرون شام بخوریم که خودش گفت میبینی چقد فکرامون نزدیکه همه  خنده

خوب ما میخوایم بریم

کار ندارین رفیقا

ما رفتیم تا فردا بعد ازظهر ماچماچبای بای

راستی گالری عکس کنار وبلاگمو دیدین چه خوشمله از خود راضی

[ دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠ ] [ ۸:٥۸ ‎ب.ظ ] [ هستی ] [ نظرات () ]
[ دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠ ] [ ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ ] [ هستی ] [ نظرات () ]
[ دوشنبه ٢ آبان ۱۳٩٠ ] [ ٩:٥٧ ‎ق.ظ ] [ هستی ] [ نظرات () ]

یعنی هیچکی نیومد یه نیگاه به من بندازه و نظر بده گریهگریه ای بی معرفتا

[ یکشنبه ۱ آبان ۱۳٩٠ ] [ ٧:۳٩ ‎ب.ظ ] [ هستی ] [ نظرات () ]
[ یکشنبه ۱ آبان ۱۳٩٠ ] [ ٦:۱٦ ‎ب.ظ ] [ هستی ] [ نظرات () ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

من هستی میخوام تو این وبلاگ خاطراتمو بنویسم که که نمیتونم به کسی اونارو بگم درباره خودم ، همسرم که خیلی دوسش دارم و مشکل اصلی خانواده ی همسری ******************* بعدا نوشت : تصمیم گرفتم کل خاطراتمو بنویسم اعصابم داغون میشد همش خاطرات بد مینوشتم حالا هم خاطرات بد هم خوب ********************* من متولد : 30/06/1369 ********************* همسری جونم : 21/04/1367 ********************* تاریخ آشنایی :15/06/1384 ********************* تاریخ نامزدی :18/11/1388 ******************** تاریخ عقد :06/03/1389 ******************* تاریخ عروسی :فروردین 91 ان شالله ولی روزش مشخص نیست ******************* بعدا نوشت :روز عروسی4 فروردین
نويسندگان
صفحات اختصاصی
لینک دوستان
امکانات وب
فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وبOnline User