مهمون داری

سلام دوست جونیا خوبین؟

از روز 2 شنبه مهمون داری میکنم تا همین 30 مین قبل

برادر شوشو با خانواده اومده بودن

الان اینقدر خستم که حد نداره

فقط اومدم بگم حالم خوبهنیشخند نگرانم نشین خجالت

 

فعلا بای

/ 10 نظر / 14 بازدید
سرونازشیراز

♥ تو را به اندازه تمام چیزهایی که اندازه ندارند دوست دارم ♥ دوست عزیزم : سسسسسسسسسلام ؛ عییییییییییییییید تووووون مبارک.....[گل][قلب]

فرشته

خسته نباشی خانمی[قلب] زودی بیا مفصل تعریف کن [نیشخند]

بهار

خسته نباشی ! الان خوبی؟[گل]

شیوانا

خسته نباشی هستی خانوم[ماچ]

سیب کال

خسته نباشی گلم برو حسابی استراحت کن

ستاره سهیل

خسته نباشی عزیزدلم، همیشه به خوشی و مهمونی[ماچ]

شام

چطوری ؟ زندگی خوب پیش میره ؟

مرضیه

بله هستی جونم چاه مکن بهر کسی!! اول خودت بعدن کسی منم بیام اونجا میام خونتونا[نیشخند]